Montenegrin

Održan dvodnevni seminar na temu Socijalni dijalog

Uprava za kadrove u saradnji sa ENA-om (Francuskom školom za državnu upravu) je organizovala dvodnevni seminar na temu Socijalni dijalog .Seminar se održao dana 25 i 26.09.2014 godine u prostorijama Uprave za kadrove.

Cilj seminara je bio upoznavanje državnih službenika sa smjernicama za razvoj uspjesnog dijaloga kao vazne funkcije socijalne politike i socijalnog rada.Predavač na seminaru je bio g-din Yves Halifa direktor udruženja ALTERNEGO. Predavač je kroz veliki broj praktičnih primjera i radionica uspio da priblizi ucesnicima seminara ovako znacajnu temu i time doprinese razvoju socijalnog dijaloga u državnoj upravi Crne Gore.

Opširnije...

Uprava za kadrove u saradnji sa ENA (Francuska škola za državnu upravu) organizuje dvodnevni seminar na temu „Socijalni dijalog"

Seminar će se održati 25. i 26. oktobra 2014.god. u prostorijama Uprave za kadrove (ul.Jovana Tomaševića 2A) sa početkom u 9:15h.

Cilj seminara je upoznavanje državnih službenika sa smjernicama za razvoj uspješnog dijaloga kao važne funkcije socijalne politike i socijalnog rada.

Predavač je g-din Yves Halifa direktor udruženja Alternego.

Dvodnevni seminar na temu „Upravljanje i praćenje promjena u državnoj administraciji"

Uprava za kadrove, u saradnji sa ENA-om (Francuska škola za državnu upravu) je otpočela dvodnevni seminar na temu „Upravljanje i praćenje promjena u državnoj administraciji". Seminar se održava 15. i 16. septembra 2014. godine u prostorijama Uprave za kadrove (ul.Jovana Tomaševića 2A) sa početkom u 9 : 15 časova.

Seminar je otvorila g-đa Jadranka Đurković, pomoćnica direktorice Uprave za kadrove za Sektor za obuku i razvoj kadrova i najavila niz obuka koje će biti organizovane u saradnji sa ENA-om. Prisutnima se obratio i g-din Stephane Maicon, savjetnik za saradnju u Francuskoj Ambasadi.

Na seminaru su predstavljene smjernice za modernizaciju javne uprave i principi rada, modernizacija informacionih sistema države / digitalizacija, politika otvorenosti i razmjena javnih podataka, principi podrške administraciji, itd.

Predavač na ovom seminaru je g-din Mamadou GUÈYE, Šef odjeljenja za « Podršku administraciji » Pri Generalnom sekretarijatu za modernizaciju rada uprave, Služba Predsjednika vlade.

Opširnije...

Konferencija: "Podrška razvoju kapaciteta obuke u državnoj upravi sa fokusom na evropske poslove", 11 – 12 septembar, Baku, Azerbaijan.

Direktorica Uprave za kadrove, Svetlana Vukovic sa saradnicima, učestvuje na konferenciji pod nazivom: "Podrška razvoju kapaciteta obuke u državnoj upravi sa fokusom na evropske poslove", koja se održava 11 – 12 septembra u Baku, Azerbaijan.

Konferenciju je organizovala Komisija za državnu upravu pod Predsjednikom Azerbaijana i GIZ (njemacka tehnička podrška), i dio je projekta finansiranog od strane EU i njemacke Vlade.

Cilj konferencije je da okupi medjunarodne i nacionalne eksperte iz različitih krajeva svijeta, koji će razmijeniti iskustvo iz oblasti efikasnosti i poboljšanja radnog učinka službenika kroz razvoj kapaciteta. Poseban fokus je stavljen na razvoj i predstavljanje strategija za obuku.

Konferenciju su otvorili predsjednik Komisije za državnu upravu, g-din Bahram Khalilov, ambsadorka EU u Azerbaijanu, Malena Mard, predstavnik njemacke Ambasade u Azerbaijan Wolfgang Mossinger, kao i pomoćnik ministra za ekonomiju i industriju Republike Azerbaijan, Sahil Babayev.

Opširnije...

Radionica na temu: Izrada propisa

Dana 10.09.2014.godine u 10h u hotelu „Podgorica" Uprava za kadrove je u saradnji sa SIGMA ekspertima (Klas Klaas i Anke Freibert) održala radionicu na temu "Izrada propisa".

Pored predstavnika Uprave za kadrove i SIGMA eksperata sastanku su prisustvovali i predstavnici Generalnog sekretarijata Vlade, Ministarstva unutrašnjih poslova i Sekretarijata za zakonodavstvo koji su neposredno angažovani na poslovima koji se odnose na izradu propisa. Na sastanku je predstavljen Nacrt programa obuke za izradu propisa u Crnoj Gori, gdje su prisutni imali mogucnost da se na isti izjasne, i da daju svoje sugestije za unaprjeđenje kako procesa izrade propisa, tako i buduceg programa.

Opširnije...

Na osnovu člana 5 Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem ("Sl. list Crne Gore", br. 38/12), i čl. 3 stav 1 i člana 4 Pravilnika o načinu objavljivanja javnog poziva, postupku i kriterijumima za stručno osposobljavanje ("Sl. list Crne Gore", br. 46/12) Uprava za kadrove, raspisuje:

JAVNI POZIV

za učešće u programu stručnog osposobljavanja

Opširnije...

OBAVJEŠTENJE

Uprava za kadrove uz podršku SIGMA (Support for improvement in Governance and Manamgement) u cilju poboljsanja procesa izrade zakona i jačanja kapaciteta zaposlenih koji u ovom procesu učestvuju, utvrđuje program obuke „Izradu propisa". S tim u vezi, biće organizovan sastanak kojem će biti predstavljen nacrt Programa nakon čega će se pristupiti finalizaciji istog.

Sastanak će biti održan 10.09.2014.godine u hotelu „Podgorica" sa početkom u 10h.

„Jačanje vještina rane identifikacije potencijalnih slučajeva trgovine ljudima u Crnoj Gori"

Uprava za kadrove u saradnji sa Kancelarijom za borbu protiv trgovine ljudima realizuje 3 seminara na temu „Jačanje vještina rane identifikacije potencijalnih slučajeva trgovine ljudima u Crnoj Gori". Kako je trgovina ljudima teško krivično djelo koje se često javlja u formi organizovanog kriminala i kao takvog ga karakteriše prikrivenost, identifikacija žrtava trgovine ljudima/djecom predstavlja izuzetno složen i zahtjevan zadatak.

Cilj seminara je razvijanje i unapređenje stručnih vještina za proaktivnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima od strane predstavnika institucija koje u skladu sa opisom posla koji obavljaju mogu doći u kontakt sa potencijalnim i žrtvama trgovine ljudima/djecom.

Ciljna grupa na seminarima socijalni radnici, inspekcijske službe, zdravstveni radnici, zaposleni u Zavodima za zapošljavanje, u prihvatilištu za strance kao i u Centru za azilante.

Seminari se organizuju u Podgorici 29. i 30. septembra u prostorijama Uprave za kadrove sa početkom u 09:30h, u Baru, u prostorijama opštine Bar, 03. oktobra sa početkom u 10h za službenike južne regije i u Bijelom Polju, u prostorijama opštine Bijelo Polje, 10. oktobra sa početkom u 10h za službenike sjeverne regije.

Radionice na temu „Uloga NVO u implementaciji javnih politika" 9. i 10. oktobar 2014

Uprava za kadrove u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa nevladinim organizacijama i uz podršku TAIEX ekspertske misije, planira organizovanje dvije radionice na temu „Uloga NVO u implementaciji javnih politika".

Na radionicama će eksperti iz Hrvatske, Slovenije i Bugarske prezentovati: međunarodnu i domaću normativu i primjere dobre prakse iz drugih zemalja o ulozi i značaju NVO i civilnog društva u savremenim demokratijama, značaju i potrebi saradnje sa NVO, učešću u kreiranju akata javnih politika i procesu konsultovanja sa civilnim društvom, te institucionalnim, zakonskim i finansijskim pretpostavkama za razvoj međusobne saradnje, posebno razvoja NVO kao značajnog činioca ukupnog društvenog razvoja.

Radonice će biti organizovane 9. i 10. oktobra 2014. godine sa početkom u 9 i 30 časova u prostorijama Uprave za kadrove, ul. Jovana Tomaševića 2a, Podgorica.

Radionica predviđena za 9. oktobar namijenjena je kontakt osobama za saradnju sa NVO u državnim organima, dok je ciljna grupa na drugoj radionici, predviđenoj za 10. oktobar ekspertsko-rukovodni kadar zaposlen u državnim i organima lokalne samouprave.

Konferencija teoretičara i praktičara: „Upravno pravo EU i njegov uticaj na proces reforme javne uprave i integracije u evropski upravni prostor zemalja Jugoistočne Evrope"

 

Direktorica Uprave za kadrove, Svetlana Vuković sa saradnicama, Jadrankom Đurković, pomoćnicom direktorice i Ljiljom Čvorović, načelnicom, učestvovala je na Konferenciji SEELS mreže u Zagrebu.

U organizaciji Mreže pravnih fakulteta zemalja jugoistočne Evrope –pravnici za Evropu (SEELS NETWORK – Lawyers for Europe) uz podršku Otvorenog fonda za region JIE (ORF GIZ), na Zagrebačkom pravnom fakultetu 4. i 5.septembra 2014. godine održana je dvodnevna konferencija teoretičara i praktičara na području javne uprave, pod nazivom: „Upravno pravo EU i njegov uticaj na proces reforme javne uprave i integracije u evropski upravni prostor zemalja Jugoistočne Evrope"

Učesnici konferencije u Zagrebu su predstavnici akademske zajednice i praktičari na području javne uprave zemalja Jugoistočne Evrope: Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Srbije, te predstavnici Azerbejdžana, Gruzije i Jermenije .

U fokusu konferencije u Zagrebu su 4 glavna područja:

1. Uticaj Lisabonskog ugovora na upravno pravo;

2. Evropski kodeks dobrog postupanja uprave;

3. Ka kodifikaciji upravnog procesnog prava EU;

4. Evropeizacija upravnog prava

Opširnije...

Obavještenje

 

Postovani,

U cilju unaprjeđenja Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika, Uprava za kadrove organizuje sastanak sa svim zainteresovanim pojednicima koji imaju znanja i vještina potrebnih predavaču. Svim sadašnjim , kao i potencijalnim predavačima, biće predstavljeni noviteti vezani za programe obuke, načine prijavljivanja i kriterijume za izbor predavača.

Sastanak će se održati 24. septembra 2014. godine, sa početkom u 10h, u Multimedijalnoj sali Uprave za kadrove. Ukoliko ste zaintereovani da prisustvujete sastanku, svoje učešće možete potvrditi kontaktom na br: 020/201-036 i 063 231 038, ili e mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Više detalja o pozivu na saradnju na linku: http://www.uzk.co.me/index.php?option=com_content&view=article&id=2534%3Apoziv-za-predavae&catid=36%3Anovosti&Itemid=189&lang=sr

Za dodatne informacije možete kontaktirati g-đu Leonoru Dedivanović, načelnicu Odsjeka za pripremu i sprovođenje programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

Srdačan pozdrav!

Strana 1 od 32

 

obavještenja

Obavještenja kandidatima - arhiva Datumi provjere sposobnosti, Rezultati sa postupka provjere sposobnosti >> >>
Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Agencije za mirno rješavanje radnih sporova, postavljeno 29.09.2014]   Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 04.08.2014. godine, za potrebe Agencije za mirno rješavanje radnih sporova, Izvještaj o provjeri sp... >>
Datum provjere sposobnosti [Vrhovnog državnog tužilaštva, 26.09.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 09.07.2014. godine objavila za potrebe Vrhovnog državnog tužilaštva, za... >>
Datum provjere sposobnosti [Fonda za zdravstveno osiguranje, 26.09.2014]   Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 11.08.2014. godine objavila za potrebe Fonda za zdravstveno osigur... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, 26.09.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 18.08.2014. godine objavila za potrebe Ministarstva poljoprivrede i ruraln... >>
Datum provjere sposobnosti [Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici , 25.09.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 04.08.2014. godine objavila za potrebe Osnovnog državnog tužilaštva u P... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva finansija – Uprave carina, postavljeno 24.09.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 02.08.2014.godine, za potrebe Ministarstva finansija – Uprave carina, Izvještaj o provjeri sposobnosti kan... >>
Datum provjere sposobnosti [Fonda za zdravstveno osiguranje, 24.09.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa, koji je Uprava za kadrove 04.08.2014. godine objavila za potrebe Fonda za ... >>
Datum provjere sposobnosti [ Uprave za inspekcijske poslove, 24.09.2014]   Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 13.08.2014. godine objavila za potrebe Uprave za inspekcijske posl... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, 24.09.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnim oglasima, koji je Uprava za kadrove 11.08.2014. godine objavila za potrebe Ministarstva vanjskih poslova i e... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva saobraćaja i pomorstva - Direkcije za željeznice, postavljeno 23.09.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 21.07.2014, za potrebe Ministarstva saobraćaja i pomorstva - Direkcije za željeznice, Izvještaj o provjeri... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva finansija - Uprave carina, postavljeno 23.09.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 21.07.2014, za potrebe Ministarstva finansija - Uprave carina, Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Sekretarijata sudskog savjeta, postavljeno 23.09.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 21.07.2014. godine, za potrebe Sekretarijata sudskog savjeta, Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za ... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva održivog razvoja i turizma- Direkcije javnh radova, postavljeno 23.09.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 18.07.2014. godine, za potrebe Ministarstva održivog razvoja i turizma- Direkcije ... >>

Specifični programi obuke

specifichan program obuke

Publikacije

publikacije_mix_2_new

Korisni linkovi

KORISNI_LINKOVI
You are here: Home