Close
 

Uprava za Kadrove Crne Gore

Obuka za rukovodeći kadar

Odjeljenje za mirovne misije i Odjeljenje za podršku na terenu, u saradnji sa Vladom Senegala i Vladom Kanade organizovaće obuku za rukovodeći kadar u Dakaru (Senegal), u periodu od 23. oktobra do 3. novembra 2017. godine.

Opširnije...

Održan Trening trenera na temu E-uprava

Uprava za kadrove je u saradnji sa Regionalnom školom za državnu upravu, u perodu od  12. do 16. juna, organizovala Trening trenera na temu E-uprava.

Opširnije...

Potpisan protokol o saradnji izmedju Uprave za kadrove, Ministarstva javne uprave, Britanskog savjeta i Britanske ambasade u Podgorici

U ponedeljak 19. juna 2017. u 12 sati u prostorijama Uprave za kadrove je potpisan Protokol o saradnji izmedju Uprave za kadrove, Ministarstva javne uprave, Britanskog savjeta i Britanske ambasade u Podgorici.

Opširnije...

Potpisivanje Protokola o saradnji

U ponedeljak 19 juna 2017 u 12 sati u prostorijama Uprave za kadrove  bice potpisan Protokol o saradnji izmedju Uprave za kadrove, Ministarstva javne uprave , Britanskog savjeta i Britanske ambasade u Podgorici. Protokol ce potpisati direktorica Uprave za kadrove g-đa Svetlana Vukovic, ministarka javne uprave g-đa Suzana Pribilovic, britanska ambasadorka u Crnoj Gori NJ.E. Alison Kemp i direktorica Britanskog Savjeta g-đa Vanja Madžgalj. 

Opširnije...

Trening trenera iz oblasti antidiskriminacije

Uprava za kadrove u saradnji Ministarstvom za ljudska i manjinska prava kao i sa HELP organizacijom organizuje Trening trenera iz oblasti antidiskriminacije u periodu od 19.06. do 23.06.2017 u trajanju od 09.00h do 16.00h. u prostorijama hotela Centre Ville, Capital Plaza, u Podgorici.

Opširnije...

„Od sektorskih analiza do definisanja prioriteta za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta''

 

Uprava za kadrove je uz podršku projekta „Tehničke podrške razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori", organizovala dvodnevnu radionicu na temu „Od sektorskih analiza do definisanja prioriteta za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta'' koja se održala 7. i 8. juna 2017. godine u Hotelu Centre Ville u Podgorici.

Opširnije...

Novo radno vrijeme Uprave za kadrove sa strankama

Zbog prelaska na novo radno vrijeme Uprave za kadrove od 7 do 15 časova sve službe Uprave će sa strankama raditi od 10.00 h do 13.00 h.

Trening trenera za realizaciju obuka na temu „E-uprava"

Uprava za kadrove, u saradnji sa Regionalnom školom za državnu upravu, organizuje Trening trenera za realizaciju obuka na temu „E-uprava".

Trening trenera će se održati u periodu od 12. do 16. juna u prostorijama Uprave za kadrove. Predavač je gdja Monika Lekić (e-Governance Academy - Direktor za region Zapadnog Balkana).

Javni poziv za učešće u programu obuke trenera za trenere – ToT u oblasti antidiskriminacije

     

UPRAVA ZA KADROVE

objavljuje

 JAVNI POZIV

Državnim i lokalnim službenicima kao i svim zainteresovanim pojedincima sa znanjem iz određenih oblasti koji u svom radu ko­municiraju sa građanima i/ili učestvuju u rješavanju problema diskriminacije shodno svojim zakonom propisanim nadležnostima i ovlašćenjima da se prijave za učešće u  programu obuke trenera za trenere – ToT u oblasti antidiskriminacije koji će biti realizovan u periodu 19-23.jun 2017. godine.

Opširnije...

Javni poziv za prijavu za sertifikovanje unutrašnjih revizora u okviru Programa obuke i sertifikacije unutrašnjih revizora u javnom sektoru Crne Gore

Uprava za kadrove u saradnji sa Ministarstvom finansija, CEF-om (Centar of Excellence in Finance) i CIPFA-om (Charted Institute of Public Finance and Accountancy), organizuje Program obuke i sertifikacije unutrašnjih revizora u javnom sektoru Crne Gore za 25 kandidata.

Opširnije...

Održana prezentacija Projekta „Engleski jezik i profesionalne vještine"

Uprava za kadrove u saradnji sa British Councilom u Podgorici i uz podršku Ministarstva javne uprave, realizuje Projekat pod nazivom „Engleski jezik i profesionalne vještine„ koji je namijenjen zaposlenima u državnoj upravi koji koriste engleski jezik u svakodnevnom radu.

Opširnije...

PROMJENA DATUMA ODRŽAVANJA SEMINARA

Seminar koji je planiran za 7 i 8.jun na temu "Statistički proces  prikupljanja  i analize podataka" ODLAŽE SE  za 21 i  22.jun. Obuka će se održati u prostorijama Uprave za kadrove s početkom u 8:30.

Poziv za realizaciju obuka na temu e-uprava

U cilju unaprijeđenja kvaliteta Programa stručnog usavršavanja državnih službenika i namještenika,

Uprava za kadrove

upućuje

 P O Z I V

Svim zainteresovanim licima sa znanjem iz e-uprave i vještinama potrebnim predavaču, da se prijave za učešće u postupku odabira predavača/trenera za realizaciju obuka na temu “E-uprava”.

Opširnije...

Prezentacija Projekta „Engleski jezik i profesionalne vještine"

Uprava za kadrove u saradnji sa British Councilom u Podgorici i uz podršku Ministarstva javne uprave, realizuje Projekat pod nazivom „Engleski jezik i profesionalne vještine„ koji je namijenjen zaposlenima u državnoj upravi koji koriste engleski jezik u svakodnevnom radu.

Opširnije...

Executive Training Programme in European and International Affairs for Junior Diplomats and Civil Service Officials from the Danube Region and Western Balkans

Obavještavamo Vas da Diplomatska akademija u Beču organizuje seminar za mlade diplomate i državne službenike pod nazivom ''Executive Training Programme in European and International Affairs for Junior Diplomats and Civil Service Officials from the Danube Region and Western Balkans", koji će se organizovati u periodu od 17. jula do 4. avgusta 2017. godine.

Opširnije...

Potpisan Memorandum o saradnji između Uprave za kadrove i Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Dana 25.04.2017. godine sa početkom u 13.30 časova potpisan je Memorandum o saradnji između Uprave za kadrove i Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Memorandum su potpisali direktorica Uprave za kadrove g-đa Svetlana Vuković i izvršni direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost g-din Darko Grgurović.

Opširnije...

Konferencija na temu „Jačanje kompetencija visoko rukovodnog kadra u državnoj administraciji"

Uprava za kadrove uz podršku Hanns Seidel Fondacije i  Regionalne škole za javnu upravu ReSPA-e, organizovali su Regionalnu Konferenciju na temu „Jačanje kompetencija visoko rukovodnog kadra  u državnoj administraciji", od 4 do 6. aprila 2017. godine u hotelu Splendid, u Bečićima.

Opširnije...

Najava konferencije "Jačanje kompetencija visoko rukovodnog kadra u državnoj administraciji " 4.-6. april

Uprava za kadrove uz podršku Hanns Seidel Fondacije Regionalne škole za javnu upravu -RESPA-e, organizuju regionalnu konferenciju na temu „Jačanje kompetencija visoko rukovodnog kadra  u državnoj administraciji", koja će se održati od 04. do 06. aprila 2017. godine u Bečićima, u hotelu Splendid.

Opširnije...

Održana radionica “Efikasne komunikacione vještine, koristeći engleski jezik kao zajednički jezik u različitom kulturnom radnom okruženju sa institucijama EU„

Uprava za kadrove u saradnji sa Britanskim savjetom u Podgorici je realizovala  trodnevnu obuku na temu "Efikasne komunikacione vještine, koristeći engleski jezik kao zajednički jezik u različitom kulturnom radnom okruženju sa institucijama EU„

Radionica  se održala dana 28, 29 i 30 marta u prostorijama hotela Ramada u Podgorici.

Opširnije...

Rukovodstvo u međunarodnoj bezbjednosti, Ženeva

Obavještavamo o obuci: "Rukovodstvo u međunarodnoj bezbjednosti", koja će se održati u periodu od 9. oktobra 2017. godine do 25. maja 2018. godine u Ženevi, u organizaciji Ženevskog centra za bezbjednosnu politiku (GCSP).

Opširnije...

Strana 1 od 30