5

Nova internet stranica Uprave za kadrove je

www.uzk.gov.me

Za nekoliko sekundi ćete biti automatski preusmjereni na tu adresu i tako će biti sve do 31. avgusta 2017. godine. Nakon toga, preusmjeravanje neće raditi i moraćete unijeti novu adresu.

Da ne čekate preusmjeravanje kliknite na gornji link.

Uprava za kadrove