Montenegrin

Novo radno vrijeme Uprave za kadrove sa strankama

Zbog prelaska na novo radno vrijeme Uprave za kadrove od 7 do 15 časova sve službe Uprave će sa strankama raditi od 10.00 h do 13.00 h.

Poziv za realizaciju obuka na temu e-uprava

U cilju unaprijeđenja kvaliteta Programa stručnog usavršavanja državnih službenika i namještenika,

Uprava za kadrove

upućuje

 P O Z I V

Svim zainteresovanim licima sa znanjem iz e-uprave i vještinama potrebnim predavaču, da se prijave za učešće u postupku odabira predavača/trenera za realizaciju obuka na temu “E-uprava”.

Opširnije...

Javni poziv za prijavu za sertifikovanje unutrašnjih revizora u okviru Programa obuke i sertifikacije unutrašnjih revizora u javnom sektoru Crne Gore

Uprava za kadrove u saradnji sa Ministarstvom finansija, CEF-om (Centar of Excellence in Finance) i CIPFA-om (Charted Institute of Public Finance and Accountancy), organizuje Program obuke i sertifikacije unutrašnjih revizora u javnom sektoru Crne Gore za 25 kandidata.

Opširnije...

Prezentacija Projekta „Engleski jezik i profesionalne vještine"

Uprava za kadrove u saradnji sa British Councilom u Podgorici i uz podršku Ministarstva javne uprave, realizuje Projekat pod nazivom „Engleski jezik i profesionalne vještine„ koji je namijenjen zaposlenima u državnoj upravi koji koriste engleski jezik u svakodnevnom radu.

Opširnije...

Executive Training Programme in European and International Affairs for Junior Diplomats and Civil Service Officials from the Danube Region and Western Balkans

Obavještavamo Vas da Diplomatska akademija u Beču organizuje seminar za mlade diplomate i državne službenike pod nazivom ''Executive Training Programme in European and International Affairs for Junior Diplomats and Civil Service Officials from the Danube Region and Western Balkans", koji će se organizovati u periodu od 17. jula do 4. avgusta 2017. godine.

Opširnije...

Potpisan Memorandum o saradnji između Uprave za kadrove i Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Dana 25.04.2017. godine sa početkom u 13.30 časova potpisan je Memorandum o saradnji između Uprave za kadrove i Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Memorandum su potpisali direktorica Uprave za kadrove g-đa Svetlana Vuković i izvršni direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost g-din Darko Grgurović.

Opširnije...

Konferencija na temu „Jačanje kompetencija visoko rukovodnog kadra u državnoj administraciji"

Uprava za kadrove uz podršku Hanns Seidel Fondacije i  Regionalne škole za javnu upravu ReSPA-e, organizovali su Regionalnu Konferenciju na temu „Jačanje kompetencija visoko rukovodnog kadra  u državnoj administraciji", od 4 do 6. aprila 2017. godine u hotelu Splendid, u Bečićima.

Opširnije...

Najava konferencije "Jačanje kompetencija visoko rukovodnog kadra u državnoj administraciji " 4.-6. april

Uprava za kadrove uz podršku Hanns Seidel Fondacije Regionalne škole za javnu upravu -RESPA-e, organizuju regionalnu konferenciju na temu „Jačanje kompetencija visoko rukovodnog kadra  u državnoj administraciji", koja će se održati od 04. do 06. aprila 2017. godine u Bečićima, u hotelu Splendid.

Opširnije...

Održana radionica “Efikasne komunikacione vještine, koristeći engleski jezik kao zajednički jezik u različitom kulturnom radnom okruženju sa institucijama EU„

Uprava za kadrove u saradnji sa Britanskim savjetom u Podgorici je realizovala  trodnevnu obuku na temu "Efikasne komunikacione vještine, koristeći engleski jezik kao zajednički jezik u različitom kulturnom radnom okruženju sa institucijama EU„

Radionica  se održala dana 28, 29 i 30 marta u prostorijama hotela Ramada u Podgorici.

Opširnije...

Rukovodstvo u međunarodnoj bezbjednosti, Ženeva

Obavještavamo o obuci: "Rukovodstvo u međunarodnoj bezbjednosti", koja će se održati u periodu od 9. oktobra 2017. godine do 25. maja 2018. godine u Ženevi, u organizaciji Ženevskog centra za bezbjednosnu politiku (GCSP).

Opširnije...

Najava radionice“Efikasne komunikacione vještine , koristeći engleski jezik kao zajednički jezik u različitom kulturnom radnom okruženju sa institucijama EU „

Uprava za kadrove u saradnji sa Britanskim savjetom u Podgorici realizuje trodnevnu obuku na temu "Efikasne komunikacione vještine , koristeći engleski jezik kao zajednički jezik u različitom kulturnom radnom okruženju sa institucijama EU„

Radionica će se održati dana 28, 29 i 30 marta u prostorijama hotela Ramada u Podgorici.

Opširnije...

Potpisan Memorandum o saradnji izmedju Uprave za kadrove i Radio televizije Crne Gore

 

15 mart 2017

Želeći da osnaže i prošire saradnju iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, svjesni značaja ljudskih resursa sa aspekta unaprjedjenja javnog sektora, imajući u vidu različite programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja koje nudi Uprava za kadrove, te prepoznajući mogućnosti da se kroz javni servis široka javnost informiše o standardima iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, direktorica Uprava za kadrove, Svetlana Vuković i v.d direktorica Radio i televizije Crne Gore, Andrijana Kadija, potpisale su Memorandum o saradnji.

Konkretne aktivnosti za period 2017/18 biće precizirane Akcionim planom za implementaciju Memoranduma.

Kurs "Politički i ekonomski aspekti osnaživanja žena" od 12-29. juna 2017. godine u Haifi, Izrael

Izraelska agencija za razvoj međunarodne saradnje u okviru Ministarstva vanjskih poslova Izraela, proslijedila je Ministarstvu vanjskih poslova obavještenje o mogućnosti učešća crnogorskih kandidata na kursu pod nazivom Politički i ekonomski aspekti osnaživanja žena, koji će se održati u periodu od 12-29. juna 2017. godine u Haifi, Izrael.

Opširnije...

Održana radionica „Liderstvo i upravljanje promjenama“

Uprava za kadrove, uz podršku  Ministarstva vanjskih poslova Irske  je organizovala  radionicu na temu „Liderstvo i upravljanje promjenama" .

Radionica   se održala 07. i  08. Marta 2017. godine u Bečićima, hotel „Splendid".

Opširnije...

Najava radionice „Liderstvo i upravljanje promjenama“

Uprava za kadrove, uz podršku  Ministarstva vanjskih poslova Irske  organizuje radionicu na temu „Liderstvo i upravljanje promjenama" .

Radionica  će se održati 07. i  08. Marta 2017. godine u Bečićima, hotel „Splendid".

Cilj obuke je da se rukovodećem kadru približi koncept liderstva kao procesa i da im se predstavi način na koji lideri grade autoritet u svom timu.

Opširnije...

Potpisivanje Memoranduma o saradnji

Dana 24.02.2017 godine sa početkom u 10 sati biće potpisan Memorandum o saradnji između Uprave za kadrove i Centra za građansko obrazovanje. Memorandum će  potpisati direktorica Uprave za kadrove g-đa Svetlana Vuković i direktorica Centra za građansko obrazovanje g-đa Daliborka Uljarevic.

Memorandum će biti potpisan povodom najave realizacije Projekta " Znanje i vještine za posao" .

Opširnije...

POSJETA DELGACIJE REPUBLIKE ALBANIJE UPRAVI ZA KADROVE

Dana 23. februara, Uprava za kadrove biće domaćin delegaciji Ministarstva za inovacije i javnu upravu republike Albanije. U okviru šeme mobilnosti, organizovane od strane Regionalne škole za državnu upravu (Respa), albanska delegacija boraviće u Podgorici 23. i 24. februara. Cilj posjete je bolje upoznavanje sa  crnogorskom  javnom  upravom, razmjena iskustva i dobre prakse i buduća  saradnja  u ovoj oblasti.

Najava prezentacije: „Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina u upravljanju ljudskim resursima “

Uprava za kadrove u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Podgorici, Asocijacijom menadzera Crne Gore  kao i sa  Britanskom organizacijom NICO ( Međunarodna organizacija sjeverne Irske)  organizovaće  prezentaciju pod nazivom „Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina u upravljanju ljudskim resursima  " dana 15 februara  2017 godine sa početkom u 10 sati u multimedijalnoj sali Uprave za kadrove.

Opširnije...

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SJEDNICA SKUPŠTINE UDRUŽENJA PSIHOLOGA CRNE GORE

U prostorijama Uprave za kadrove je danas, 31. 01. 2017. godine, održana sjednica Skupštine Udruženja psihologa Crne Gore. Ispred velikog broja učesnika, koji su se odazvali pozivu, eminentnih i istaknutih psihologa, pozdravne riječi prisutnima su uputili gdin Radiša Šćekić, predsjednik Udruženja psihologa Crne Gore (UPCG), kao i gdin Benjamin Perks, šef Unicef-a u Crnoj Gori.

Opširnije...

Najava obuke „Vještine prezentacije i javni nastup“

Uprava za kadrove u saradnji sa Britanskim savjetom u Crnoj Gori organizuje obuku na temu „Vještine prezentacije i javni nastup"

Obuka će se održati dana  24, 25, 26  i 27 januara  sa početkom u 09:00h  u prostorijama Regionalne škole za državnu upravu u Danilovgradu.

Opširnije...

Strana 1 od 30

 

obavještenja

Obavještenja kandidatima - arhiva Datumi provjere sposobnosti, Rezultati sa postupka provjere sposobnosti >> >>
Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva evropskih poslova; postavljeno 29.05.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu između državnih organa koji je Uprava za kadrove, dana 25.04.2017. godine objavila za potrebe Min... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva javne uprave; postavljeno 29.05.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 29.04.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva javne uprave, za radno... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva sporta, postavljeno 29.05.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 01.04.2017. godine, za potrebe Ministarstva sporta, koju je utvrdila Uprava za kadrove. Uprava za kadrove je... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva pravde; postavljeno 29.05.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 22.04.2017. godine, za potrebe Ministarstva pravde, ... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva evropskih poslova; postavljeno 26.05.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu između državnih organa br. 02/1-112/17-4618/2 koji je Uprava za kadrove dana 05.05.2017. godine o... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva evropskih poslova; postavljeno 26.05.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu između državnih organa br. 02/1-112/17-4315/2 koji je Uprava za kadrove dana 25.04.2017. godine o... >>
Datum provjere sposobnosti [Suda za prekršaje u Budvi; postavljeno 26.05.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 19.04.2017. godine, za potrebe Suda za prekršaje u Budvi i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila U... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Vrhovnog suda; postavljeno 26.05.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa između državnih organa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 22.03.2017. godine, za potrebe Vrhovnog suda Crne G... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstvo pravde - Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija; postavljen 25.05.2017.]   Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu br. 02/1-112/17-4565/2 koji je Uprava za kadrove dana 29.04.2017. godine objavila za pot... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva pravde-Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija; postavljeno 25.05.2017.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu br. 02/1-112/17-4564/2 koji je Uprava za kadrove dana 29.04.2017. godine objavila za potrebe Ministar... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstvo rada i socijalnog staranja-Uprava za zbrinjavanje izbjeglica; postavljeno 25.05.2017.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 19.04.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva rada i socijalnog star... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva rada i socijalnog staranja-Uprave za zbrinjavanje izbjeglica; postavljeno 25.05.2017.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 26.04.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva rada i socijalnog star... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva nauka; postavljeno 25.05.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 26.04.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva nauka za radno mj... >>
Datum provjere sposobnosti [Zavoda za zapošljavanje; postavljeno 25.05.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu br. 02/1-112/17-4482/2 koji je Uprava za kadrove dana 29.04.2017. godine objavila za potrebe Zavoda z... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Zavoda za školstvo; postavljeno 25.05.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa između državnih organa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 11.04.2017. godine, za potrebe Zavoda za školstvo,... >>
Datum provjere sposobnosti [Vrhovnog suda; postavljeno 24.05.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu između državnih organa koji je Uprava za kadrove 12.04.2017. godine objavila za Vrhovnog suda Crn... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva evropskih poslova; postavljeno 24.05.2017.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu između državnih organa, koji je Uprava za kadrove 26.04.2017. godine objavila za potrebe Ministar... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, postavljeno 24.05.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa između državnih organa, objavljenog dana 05.04.2017. godine, za potrebe Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, koju j... >>
Datum provjere sposobnosti [Sekretarijata sudskog savjeta; postavljeno 24.05.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 29.04.2017. godine objavila za potrebe Sekretarijata sudskog savjeta ... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Agencije za sprječavanje korupcije; postavljeno 24.05.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 22.03.2017. godine, za potrebe Agencije za sprječavanje korupcije, koju je ut... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva evropskih poslova; postavljeno 24.05.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 29.03.2017. godine, za potrebe Ministarstva evropskih poslova, koju je utvrdila Uprava za kadrove. Rang list... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva evropskih poslova; postavljeno 24.05.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 29.03.2017. godine, za potrebe Ministarstva evropskih poslova, koju je utvrdila Uprava za kadrove. Rang list... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Višeg suda u Podgorici; postavljeno 24.05.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 19.04.2017. godine, za potrebe Višeg suda u Podgorici, koju je utvrdila Uprav... >>
Datum provjere sposobnosti [Uprave za šume; postavljeno 19.05.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 12.04.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva poljoprivrede i ruraln... >>

Specifični programi obuke

specifichan program obuke

Publikacije

publikacije_mix_2_new

Korisni linkovi

KORISNI_LINKOVI
You are here: Home