Montenegrin

Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Zavod za skolstvo; postavljeno: 10.05.2012]

 

Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog konkursa, objavljenog dana 14.03.2012. godine, za potrebe Zavoda za školstvo, Listu za izbor i Zapisnik sa postupka provjere sposobnosti, koje je utvrdila Uprava za kadrove.

U Listu za izbor kandidata uvršteni su samo kandidati koji su u postupku provjere sposobnosti postigli ocjenu zadovoljava.

Uprava za kadrove je dana 08.05.2012. godine, Listu za izbor i Zapisnik sa postupka provjere sposobnosti dostavila Zavodu za školstvo.


Oglas

Lista za izbor

Zapisnik


Kontakt osoba - Biljana Petrović - Nedović,
tel: 069/132-890

 

You are here: Novosti Obavještenja Rezultati sa postupka provjere sposobnosti